Title: Měření půdní vlhkosti a teploty
Other Titles: Soil moisture and temperature measurement
Authors: Strnadová, Pavlína
Advisor: Vik Robert, Ing. Ph.D.
Referee: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39467
Keywords: půda;půdní vlhkost;půdní teplota;senzory vlhkosti;senzory teploty;měření půdy;měření vlhkosti;měření teploty
Keywords in different language: soil;soil moisture;soil temperature;sensors of moisture;sensors of temperature;soil moisture;measurement of moisture;measurement of temperature
Abstract: Tato práce uvádí stručně do problematiky půdy z hlediska jejích vlastností souvisejících s vlhkostí a teplotou. Dále se zabývá kritickým hodnocením metod měření půdní vlhkosti a teploty a popisuje je. Udává přehled komerčně dostupných systémů pro tato měření a zabývá se otázkou použití systémů v rámci konceptu precizního zemědělství.
Abstract in different language: This work briefly introduces the issue of soil in terms of its features related to moisture and temperature. It also deals with critical evaluation of soil moisture and temperature measurement methods and describes them. It gives an overview of commercially available systems for these measurements. And it deals with the usage of systems within the concept of precision agriculture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Strnadova_2019.pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFView/Open
081007_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce76,07 kBAdobe PDFView/Open
081007_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce190,79 kBAdobe PDFView/Open
081007_oponent.pdfPosudek oponenta práce204,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.