Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaisová Eva, PhDr.
dc.contributor.authorBečvářová, Eva
dc.contributor.refereeDejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-08-24T11:45:16Z-
dc.date.available2017-5-31
dc.date.available2020-08-24T11:45:16Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-4-27
dc.identifier74032
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39468
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je přeložit anglicky psaný text z oblasti společenských věd do češtiny, s komentářem a glosářem, kde jsou vysvětleny některé pojmy. Bakalářská práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje teorii překladu, překladatelské procesy a funkční styly. Praktická část se zabývá překladem výchozího textu, který je psán v angličtině. Obsahuje také komentář. Ten se zabývá největšími problémy, které se vyskytly během překládání. Glosář obsahuje některé slova a jejich překlad do češtiny.cs
dc.format44 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectpsychologiecs
dc.subjectuvažovánícs
dc.titleTranslation of a text from English to Czech from the field of social sciences with a commentary and glossarycs
dc.title.alternativeTranslation of a text from English to Czech from the field of social sciences with a commentary and glossaryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe primary aim of this thesis is to translate an English text from social sciences into Czech with a commentary and glossary, where some examples and expressions are described and explained. The thesis is divided into two main parts, the theoretical part and the practical. The theoretical part includes the theory of translation, translation procedures and functional styles. The practical part deals with a translation of a source text which is written in English. It includes also a commentary. It deals with the biggest problems occurring during the translation. The glossary includes some words and their Czech translation.en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedpsychologyen
dc.subject.translatedreasoningen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BecvarovaEva.pdfPlný text práce380,19 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,96 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce436,62 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce295,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.