Title: Útrpné právo a hrdelní tresty v českém raném novověku.
Other Titles: The history of torture and the martial law in the early modern period of Bohemia.
Authors: Vávrová, Kristýna
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Urban Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39520
Keywords: útrpné právo;hrdelní soudnictví;čarodějnictví;hrdelní tresty;mučicí nástroje.
Keywords in different language: torture;capital judiciary;wizardry;capital punishment;torture instruments.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou práva útrpného a hrdelního soudnictví českého raného novověku. Zaměřuje se především na to, jakými ohavnými prostředky si tehdejší společnost vynucovala přiznání na obyčejných lidech a výčet hrdelních trestů za určité delikty. Pozornost je dále věnována třem nejvýznamnějším zákoníkům, které se podíleli jak na vývoji tortury, tak hrdelního soudnictví v Čechách.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of torture and capital judiciary of the Czech early modern period. The main focus is on how ugly the society at that time forced the confession of ordinary people and the list of capital punishments for certain offenses. Attention is also paid to the three most important codes, which contributed to the development of torture and the capital judiciary in Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kristyna Vavrova .pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Vavrova_1.pdfPosudek vedoucího práce153,33 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova_2.pdfPosudek oponenta práce645,46 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova_O.pdfPrůběh obhajoby práce345,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.