Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrdlička Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBártová, Markéta
dc.contributor.refereeVečeřová Markéta, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:46:05Z-
dc.date.available2018-6-29
dc.date.available2020-08-24T11:46:05Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier77350
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39528-
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o aditivech v potravinách a jejich vlivu na zdraví člověka. Úvodní kapitola je věnována obecnému přehledu, historii a testování přídatných látek. Dále je v bakalářské práci uvedeno rozdělení přídatných látek a jejich nejvýznamnější zástupci. Práce se také zabývá základní legislativou, užitím potravinových aditiv v průmyslu, opětovně diskutovaným aditivům a užitím přídatných látek v ČR a EU v porovnání s USA. Poslední kapitola je zaměřena na jednotlivé etikety výrobků. Cílem sledování etiket bylo zjistit jaké látky se přidávají do běžně používaných potravin a jestli mohou mít vliv na naše zdraví, nebo za jakým účelem byly do potraviny přidány.cs
dc.format47 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpotravinová aditivacs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectlegislativa aditivcs
dc.subjectnežádoucí účinkycs
dc.subjectkód ecs
dc.titleAditiva v potravinách a jejich vliv na zdraví člověkacs
dc.title.alternativeFood additives and their impact on human healthen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studia
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis concerns with additives in food and their influence on human health. The opening chapter is dedicated to general overview, history and testing of supplementary stuff. Furthermore, the thesis also describes the dividing of the supplementary stuff and its most significant representatives. The work also concerns with basic legislation, using of food additives in industry, the repeatedly discussed additives and using of supplementary stuff in the Czech Republic and the European Union in comparison to the USA. The last chapter is focused on individual product labels. The aim of label observation was to discover what supplementary stuff is added to commonly used foods, whether it could affect our health or why the stuff was added to the food.en
dc.subject.translatedfood additivesen
dc.subject.translatedhealthen
dc.subject.translatedadditive legislationen
dc.subject.translatedside effectsen
dc.subject.translatedcode een
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BARTOVA_BP.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Posudek BP, M. Bartova.pdfPosudek oponenta práce71,58 kBAdobe PDFView/Open
Bartova_Marketa_BP.pdfPrůběh obhajoby práce256,78 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Bartova-HH.pdfPosudek vedoucího práce125,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.