Název: Protikorónová ochrana napájecího vodiče v laboratoři VN
Další názvy: Anti-corona protection power cable in HV laboratory
Autoři: Procházka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kysela, Adam
Oponent: Martínek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3959
Klíčová slova: vysoké napětí;koróna;protikorónová ochrana;Agros2D simulace;měření částečných výbojů
Klíčová slova v dalším jazyce: high voltage;corona;anti-corona protection;Agros2D simulation;measurement of partial discharges
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je popsat současné nejdůležitější vybavení laboratoře vysokého napětí Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni, popsat princip vzniku a využití koróny, vytvořit kompletní návrh protikorónové ochrany napájecího vodiče a ověřit její funkčnost pomocí počítačové simulace a praktického měření. Práce obsahuje celý popis postupu při návrhu ochrany a postup při tvorbě simulace, měření a shrnutí výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe the most current high-voltage laboratory facilities of the Faculty of Electrical Engineering University of West Bohemia in Pilsen, describe the principle and the use of corona, a complete design of anti-corona protection power cable and verify its functionality by means of computer simulation and practical measurements. The work includes the description of the procedure of designing the protection and creation of simulation, measurement and summary results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Petr Prochazka.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047256_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047256_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047256_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.