Title: Protikorónová ochrana napájecího vodiče v laboratoři VN
Other Titles: Anti-corona protection power cable in HV laboratory
Authors: Procházka, Petr
Advisor: Kysela, Adam
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3959
Keywords: vysoké napětí;koróna;protikorónová ochrana;Agros2D simulace;měření částečných výbojů
Keywords in different language: high voltage;corona;anti-corona protection;Agros2D simulation;measurement of partial discharges
Abstract: Cílem této diplomové práce je popsat současné nejdůležitější vybavení laboratoře vysokého napětí Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni, popsat princip vzniku a využití koróny, vytvořit kompletní návrh protikorónové ochrany napájecího vodiče a ověřit její funkčnost pomocí počítačové simulace a praktického měření. Práce obsahuje celý popis postupu při návrhu ochrany a postup při tvorbě simulace, měření a shrnutí výsledků.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe the most current high-voltage laboratory facilities of the Faculty of Electrical Engineering University of West Bohemia in Pilsen, describe the principle and the use of corona, a complete design of anti-corona protection power cable and verify its functionality by means of computer simulation and practical measurements. The work includes the description of the procedure of designing the protection and creation of simulation, measurement and summary results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petr Prochazka.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
047256_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,58 kBAdobe PDFView/Open
047256_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,01 kBAdobe PDFView/Open
047256_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.