Title: Vitrifikace s využití technologie indukčního ohřevu
Other Titles: Vitrification with induction heating based technology
Authors: Rüther, Tomáš
Advisor: Rot, David
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3963
Keywords: vitrifikace;radioaktivní odpad;indukční ohřev;studený kelímek;numerický model;ANSYS
Keywords in different language: vitrification;radioactive waste;induction heating;cold crucible;numerical model;ANSYS
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá technologiemi vitrifikace jaderných odpad? s d?razem na vyuţití indukčního ohřevu pro tyto účely. Ve své první části rozebírá druhy radioaktivních odpad?, jejich vznik a nakládání s nimi na území ČR i ve světě. V další části této práce je teoretický rozbor problematiky elektromagnetického a teplotního pole. Dále jsou přehledově uvedeny pouţívané metody vitrifikace ve světě. Poslední část se zabývá technologií studeného kelímku pro účely vitrifikace včetně modelu startu tavby materiálu v tomto zařízení za pomocí multifyzikálního programu ANSYS.
Abstract in different language: The master thesis is focused on vitrification technologies of radioactive waste with emphasis on using of induction heating. The first part discussed forms and formation of nuclear waste and waste management in the Czech Republic and other countries. Next part contains theoretical analysis of electromagnetic and thermal field. Further, there is an overview of vitrification technologies used in the world. The last part of the work deals with a cold crucible technology for purpose of vitrification including a simulation of start of melting in this device by using ANSYS software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Ruther.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
047260_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,05 kBAdobe PDFView/Open
047260_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,74 kBAdobe PDFView/Open
047260_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.