Title: Návrh elektroinstalace nízkoenergetického rodinného domu
Other Titles: The proposal wiring system for low-energy family house
Authors: Holý, Jaroslav
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Schejbal, Konstantin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3969
Keywords: elektroinstalace;nízkoenergetický dům
Keywords in different language: wiring system;low-energy house
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektroinstalace nízkoenergetického rodinného domu. Výběrem vhodných solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody a tepelného čerpadla pro vytápění. Dále popisuje jednotlivé funkční prvky v daném objektu a uvádí ekonomickou bilanci navrhované elektroinstalace včetně použitých zařízení.
Abstract in different language: This diploma thesis describes the design of electrical installation of low-energy family house, and selects the appropriate solar panels for heating warm non-potable water and heat pumps for heating. This thesis also describes the various functional elements in the object and provides economic balance of the proposed electrical installation including used device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bc. Jaroslav Holy.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
047481_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,76 kBAdobe PDFView/Open
047481_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,59 kBAdobe PDFView/Open
047481_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.