Název: Návrh elektroinstalace nízkoenergetického rodinného domu
Další názvy: The proposal wiring system for low-energy family house
Autoři: Holý, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Schejbal, Konstantin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3969
Klíčová slova: elektroinstalace;nízkoenergetický dům
Klíčová slova v dalším jazyce: wiring system;low-energy house
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektroinstalace nízkoenergetického rodinného domu. Výběrem vhodných solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody a tepelného čerpadla pro vytápění. Dále popisuje jednotlivé funkční prvky v daném objektu a uvádí ekonomickou bilanci navrhované elektroinstalace včetně použitých zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis describes the design of electrical installation of low-energy family house, and selects the appropriate solar panels for heating warm non-potable water and heat pumps for heating. This thesis also describes the various functional elements in the object and provides economic balance of the proposed electrical installation including used device.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Bc. Jaroslav Holy.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047481_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047481_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047481_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3969

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.