Název: Studie autonomního napájení rodinného domu elektřinou ze střešních fotovoltaických panelů
Další názvy: Study of autonomous electricity supply to a family house using the roof PV system
Autoři: Kotěšovec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Veleba, Jan
Oponent: Raková, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3980
Klíčová slova: ostrovní fotovoltaická elektrárna;fotovoltaický panel;solární regulátor;dimenzování výkonu ostrovní FV elektrárny;matematický model fotovoltaické elektrárny
Klíčová slova v dalším jazyce: stand-alone photovoltaic system;photovoltaic panel;solar regulator;sizing of photovoltaic array;mathematical model of photovoltaic power plant
Abstrakt: V této práci je proveden návrh autonomního napájecího systému, kde jsou použity jako hlavní zdroj elektrické energie fotovoltaické (FV) panely. Jsou zde rozebrány všechny záležitosti a úvahy potřebné pro návrh a jeho zahájení. Mezi tyto úvahy patří analýza množství dopadajícího slunečního záření, analýza stanoviště, stanovení elektrických spotřebičů v domácnosti, určení jejich příkonů a denní spotřeby, dimenzování výkonu FV panelů a baterií a ekonomická analýza navrženého systému. Návrh byl proveden pro konkrétní rodinný dům, je popsán v druhé části této práce. Pro přesnější analýzu potenciálu energetického výnosu FV elektrárny byl v prostředí MATLAB vytvořen matematický model FV elektrárny.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis, design of the hybrid stand-alone power system with photovoltaic (PV) panels as the main source of electrical energy is presented. Important data and preliminary considerations needed for the design process are further discussed. These considerations include the solar irradiance and location analysis, determination of electrical appliances in the house along with their inputs and daily power consumptions, sizing of PV arrays and the battery system and the evaluation of the system cost-effectiveness. The design was performed on the particular family house and is described in the second part of the thesis. Mathematical model of the PV power plant was developed in MATLAB environment in order to better analyse and assess the PV power plant for preliminary system design.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Studie autonomniho napajeni rodinneho domu ze stresnich FV panelu_Jan Kotesovec.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047494_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce452,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047494_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047494_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3980

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.