Title: Studie autonomního napájení rodinného domu elektřinou ze střešních fotovoltaických panelů
Other Titles: Study of autonomous electricity supply to a family house using the roof PV system
Authors: Kotěšovec, Jan
Advisor: Veleba, Jan
Referee: Raková, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3980
Keywords: ostrovní fotovoltaická elektrárna;fotovoltaický panel;solární regulátor;dimenzování výkonu ostrovní FV elektrárny;matematický model fotovoltaické elektrárny
Keywords in different language: stand-alone photovoltaic system;photovoltaic panel;solar regulator;sizing of photovoltaic array;mathematical model of photovoltaic power plant
Abstract: V této práci je proveden návrh autonomního napájecího systému, kde jsou použity jako hlavní zdroj elektrické energie fotovoltaické (FV) panely. Jsou zde rozebrány všechny záležitosti a úvahy potřebné pro návrh a jeho zahájení. Mezi tyto úvahy patří analýza množství dopadajícího slunečního záření, analýza stanoviště, stanovení elektrických spotřebičů v domácnosti, určení jejich příkonů a denní spotřeby, dimenzování výkonu FV panelů a baterií a ekonomická analýza navrženého systému. Návrh byl proveden pro konkrétní rodinný dům, je popsán v druhé části této práce. Pro přesnější analýzu potenciálu energetického výnosu FV elektrárny byl v prostředí MATLAB vytvořen matematický model FV elektrárny.
Abstract in different language: In this thesis, design of the hybrid stand-alone power system with photovoltaic (PV) panels as the main source of electrical energy is presented. Important data and preliminary considerations needed for the design process are further discussed. These considerations include the solar irradiance and location analysis, determination of electrical appliances in the house along with their inputs and daily power consumptions, sizing of PV arrays and the battery system and the evaluation of the system cost-effectiveness. The design was performed on the particular family house and is described in the second part of the thesis. Mathematical model of the PV power plant was developed in MATLAB environment in order to better analyse and assess the PV power plant for preliminary system design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Studie autonomniho napajeni rodinneho domu ze stresnich FV panelu_Jan Kotesovec.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
047494_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce452,31 kBAdobe PDFView/Open
047494_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,5 kBAdobe PDFView/Open
047494_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.