Title: Přenos dat mezi asynchronními číslicovými systémy
Other Titles: Asynchronous clock domain data crossing issue
Authors: Štok, Ondřej
Advisor: Holík, Michael
Referee: Kraus, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3998
Keywords: hodinový signál;klopný obvod;metastabilní stav;synchronizace
Keywords in different language: clock signal;flip-flop circuit;metastability;synchronization
Abstract: Bakalářská práce podává přehled o možnostech přenosu dat mezi asynchronními číslicovými systémy a popisuje problematiku s tím související. Bakalářská práce je rozdělena do 4 kapitol. V první kapitole je vysvětlen pojem časovací doména. Dále jsou v ní popsány vzájemné vztahy mezi dvěma časovacími doménami. V následující kapitole je analyzován pojem metastability klopného obvodu a jeho význam pro číslicový systém. Třetí kapitola se zaobírá nebezpečím při přenosu dat mezi asynchronními systémy. Dále popisuje často používané synchronizační techniky. V poslední kapitole jsou synchronizační techniky srovnány z hlediska hardwarové náročnosti, použitelnosti a datové propustnosti. Cílem bakalářské práce je nalezení a porovnání synchronizačních technik užívaných při spojování asynchronních číslicových systémů.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis is focused on the data transfer between two asynchronous digital systems and on the describtion of problems associated with it. The Bachelor Thesis is divided into 4 chapter. In the first charter the concept of the clock domain is explained. Next, there are described possible mutual relations between the two clock domains. In the following chapter the concept of the metastability of the flip-flop circuit is analyzed. Meaning and cause of the occurrence of the metastability in the digital system is also described. The third chapter deals with potential threats present during the data transfer between asynchronous systems. Next, there are described common techniques often used for system synchronization. In the last chapter the synchronization techniques are compared in terms of the hardware complexity, usability and data throughput. The Bachelor Thesis objective is to find and compare the synchronization techniques based on described problems with connecting asynchronous digital systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ONDREJ STOK.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
040618_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,56 kBAdobe PDFView/Open
040618_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,37 kBAdobe PDFView/Open
040618_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce105,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.