Název: Přenos dat mezi asynchronními číslicovými systémy
Další názvy: Asynchronous clock domain data crossing issue
Autoři: Štok, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Holík, Michael
Oponent: Kraus, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3998
Klíčová slova: hodinový signál;klopný obvod;metastabilní stav;synchronizace
Klíčová slova v dalším jazyce: clock signal;flip-flop circuit;metastability;synchronization
Abstrakt: Bakalářská práce podává přehled o možnostech přenosu dat mezi asynchronními číslicovými systémy a popisuje problematiku s tím související. Bakalářská práce je rozdělena do 4 kapitol. V první kapitole je vysvětlen pojem časovací doména. Dále jsou v ní popsány vzájemné vztahy mezi dvěma časovacími doménami. V následující kapitole je analyzován pojem metastability klopného obvodu a jeho význam pro číslicový systém. Třetí kapitola se zaobírá nebezpečím při přenosu dat mezi asynchronními systémy. Dále popisuje často používané synchronizační techniky. V poslední kapitole jsou synchronizační techniky srovnány z hlediska hardwarové náročnosti, použitelnosti a datové propustnosti. Cílem bakalářské práce je nalezení a porovnání synchronizačních technik užívaných při spojování asynchronních číslicových systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor Thesis is focused on the data transfer between two asynchronous digital systems and on the describtion of problems associated with it. The Bachelor Thesis is divided into 4 chapter. In the first charter the concept of the clock domain is explained. Next, there are described possible mutual relations between the two clock domains. In the following chapter the concept of the metastability of the flip-flop circuit is analyzed. Meaning and cause of the occurrence of the metastability in the digital system is also described. The third chapter deals with potential threats present during the data transfer between asynchronous systems. Next, there are described common techniques often used for system synchronization. In the last chapter the synchronization techniques are compared in terms of the hardware complexity, usability and data throughput. The Bachelor Thesis objective is to find and compare the synchronization techniques based on described problems with connecting asynchronous digital systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ONDREJ STOK.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040618_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040618_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040618_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce105,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3998

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.