Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkála, Jiří
dc.contributor.authorVaněček, Petr
dc.contributor.refereeKubík, Zdeněk
dc.date.accepted2012-06-26
dc.date.accessioned2013-06-19T06:37:22Z
dc.date.available2010-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:37:22Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-07
dc.identifier40627
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4000
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací rotujícího zobrazovacího systému a vytvořením jednoduché aplikace pro tento systém. V této práci je popsáno několik dalších možných způsobů, jak dané zadání řešit. Dále práce obsahuje návrh jednoduché aplikace, schéma a desky plošných spojů jak pro statickou, tak pro rotující část daného systému.cs
dc.format36 s. (37 592 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrotující zobrazenícs
dc.subjectkruhové zobrazenícs
dc.subjectdigitální hodinycs
dc.subjectvrtulové hodinycs
dc.titleRotující zobrazovací systémcs
dc.title.alternativeProppeller displayen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis concerns a project and realization of a rotating display system and creation of a simple application for this system. Various ways of solving the task are described in this thesis. Moreover the thesis includes a draft of a simple application, scheme and printed circuit board static and also rotating parts of the system.en
dc.subject.translatedrotating displayen
dc.subject.translatedcircular displayen
dc.subject.translateddigital clocken
dc.subject.translatedpropeller clocken
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROTUJICI_SYSTEM.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
040627_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,69 kBAdobe PDFView/Open
040627_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,13 kBAdobe PDFView/Open
040627_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce127,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.