Title: Rotující zobrazovací systém
Other Titles: Proppeller display
Authors: Vaněček, Petr
Advisor: Skála, Jiří
Referee: Kubík, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4000
Keywords: rotující zobrazení;kruhové zobrazení;digitální hodiny;vrtulové hodiny
Keywords in different language: rotating display;circular display;digital clock;propeller clock
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací rotujícího zobrazovacího systému a vytvořením jednoduché aplikace pro tento systém. V této práci je popsáno několik dalších možných způsobů, jak dané zadání řešit. Dále práce obsahuje návrh jednoduché aplikace, schéma a desky plošných spojů jak pro statickou, tak pro rotující část daného systému.
Abstract in different language: The bachelor thesis concerns a project and realization of a rotating display system and creation of a simple application for this system. Various ways of solving the task are described in this thesis. Moreover the thesis includes a draft of a simple application, scheme and printed circuit board static and also rotating parts of the system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROTUJICI_SYSTEM.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
040627_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,69 kBAdobe PDFView/Open
040627_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,13 kBAdobe PDFView/Open
040627_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce127,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.