Title: Návrh a konstrukce dálkového ovládání osvětlení v domácnosti
Other Titles: Design of remote control unit for domestic lighting
Authors: Meisel, David
Advisor: Bartl, Matouš
Referee: Čermák, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4005
Keywords: světelný zdroj;předřadník;fázová regulace;stmívač;dálkové ovládání;mikroprocesor;triak
Keywords in different language: light source;control gear;phase control;dimmer;remote control;microprocessor;triac
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku světelných zdrojů používaných v domácnostech. V první části práce jsou rozebrány jednotlivé typy světelných zdrojů, jejich parametry a možnosti regulace intenzity osvětlení. Druhá část práce je věnována problematice dálkového přenosu dat. Další část práce pojednává o konkrétním návrhu řešení a realizaci regulátoru intenzity osvětlení, který je řízený pomocí mikrokontroléru a umožňuje ovládání intenzity světla pomocí dálkového ovládání, jež je součástí tohoto návrhu. Na závěr práce jsou uvedeny výsledky provedeného měření spolehlivosti a dosahu navrhnutého řešení regulátoru.
Abstract in different language: The present thesis is focused on light sources used in households. In the first part of the thesis are discussed the different types of light sources, their characteristics and possibilities of regulating the intensity of illumination. The second part is devoted to the issue of remote data transmission. Another part of the work deals with a specific solution design and implementation of the controller of light intensity, which is controlled by a microcontroller and allows control of light intensity using the remote control, which is part of this proposal. At the conclusion of the work are presented the results of the measurements of reliability and range of proposed solutions to the controller.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_David_Meisel.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFView/Open
041003_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce406,47 kBAdobe PDFView/Open
041003_oponent.pdfPosudek oponenta práce414,79 kBAdobe PDFView/Open
041003_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce100,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.