Title: Role influencerů v marketingové komunikaci firem působících v cestovním ruchu na Instagramu
Other Titles: The role of influencers in marketing communication of tourism businesses on Instagram
Authors: Sedláková, Barbora
Advisor: Zelenka Lenka, Ing.
Referee: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40152
Keywords: influencer;marketing;instagram;cestovní ruch
Keywords in different language: influencer;marketing;instagram;tourism
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem travel influencerů na uživatele sociálních sítí, především Instagramu. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňují rozhodování jejich sledujících, čím a k čemu je inspirují a jakým způsobem jejich vliv využít v rámci marketingové komunikace firem působících v cestovním ruchu. K získání závěrů posloužilo nejenom vyhodnocení dotazníku se 150 respondenty, ale taktéž přímý rozhovor se 3 travel influencery, kteří mají s placenou spoluprací zkušenosti. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmu marketingová komunikace a detailní přiblížení fungování sociálních sítí zaměřené na Instagram takovým způsobem, aby to bylo pochopitelné i pro člověka bez jakékoliv zkušenosti. V závěru jsou formulovány konkrétní principy, kterými by se firmy v cestovním ruchu měly řídit v rámci spolupráce s influencery na Instagramu
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the impact of travel influencers on users of social networks, especially Instagram. The aim was to find out how they influence the decision-making of their followers, how and to what they inspire them, and how to use their influence in the marketing communication of companies operating in tourism. For the evaluation was used not only a questionnaire with 150 respondents, but also face to face interviews with 3 travel influencers who are paid for their services. The theoretical part is written in a way that it is easily understandable to the public without any social media background. This part explains the concept of marketing communication and provides a detailed insight to the functions of social networks with a special focus on Instagram. In the end are formulated specific principles which should be followed by companies in tourism in terms of cooperation with Instagram influencers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Sedlakova - BP.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
Sedlakova_Barbora_v.pdfPosudek vedoucího práce226,84 kBAdobe PDFView/Open
Sedlakova_Barbora_o.pdfPosudek oponenta práce226,61 kBAdobe PDFView/Open
Sedlakova_Barbora_p.pdfPrůběh obhajoby práce133,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.