Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorVávrová, Tereza
dc.contributor.refereeOvesleová Hana, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-19
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:24Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:24Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82888
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40164
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je analyzovat současné fundraisingové aktivity vybrané neziskové organizace a navrhnout fundraisingový plán na následující období. První teoretická část práce se zaměřuje na neziskové organizace obecně, konkrétně poté na obecně prospěšné společnosti, dále na finanční řízení neziskových organizací a samotný fundraising. Druhá praktická část obsahuje popis vybrané neziskové organizace - Techmania Science Centrum, o.p.s., analýzu jejích finančních zdrojů a fundraisingových aktivit. Na závěr je navrhnuto několik doporučení v oblasti zvýšení příjmů a také samotný fundraisingový plán.cs
dc.format76 s. (113 421 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfundraisingcs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectobecně prospěšná společnostcs
dc.subjectfundraisingový pláncs
dc.titleFundraisingový plán vybrané neziskové organizacecs
dc.title.alternativeFundraising plan of selected non-profit organizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor thesis is to analyze the current fundraising activities of a selected non-profit organization and suggestion of fundraising plan for the following period. The first theoretical part of the thesis focuses on non-profit organizations in general, then on public benefit companies, on the financial management of non-profit organizations and fundraising itself. The second practical part contains a description of a selected non-profit organization - Techmania Science Center, o.p.s., analysis of its financial resources and fundraising activities. In conclusion, there are several recommendations in the area of increasing revenues and fundraising plan itself.en
dc.subject.translatedfundraisingen
dc.subject.translatednon-profit organizationen
dc.subject.translatedpublic benefit companyen
dc.subject.translatedfundraising planen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fundraisingovy plan vybrane neziskove organizace - Vavrova Tereza.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Vavrova_Tereza_v.pdfPosudek vedoucího práce225,69 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova_Tereza_o.pdfPosudek oponenta práce219,69 kBAdobe PDFView/Open
Vavrova_p.pdfPrůběh obhajoby práce58,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.