Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaková Lenka, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorLihunová, Natálie
dc.contributor.refereeRot David, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-27
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:32Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:29:32Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-12
dc.identifier82189
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40194
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na veřejné osvětlení. V diplomové práci jsou nejprve stručně popsány jednotlivé světelnětechnické veličiny. Dále jsou rozděleny osvětlované venkovní prostory na jednotlivé podskupiny. Následuje popis rušivého osvětlení, veřejného osvětlení a stručný přehled legislativy. V další části je uveden popis veřejného osvětlení v Plzni a výběr nevhodně osvětlených ploch. Na tento výběr navazuje návrh renovace vybraných, špatně osvětlených míst, energetické a ekonomické zhodnocení nápravných opatření.cs
dc.format134 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvenkovní osvětlenícs
dc.subjectosvětlenostcs
dc.subjectosvětlovací plochycs
dc.subjectosvětlení parkovištcs
dc.subjectpozemní komunikacecs
dc.subjectměření osvětlenícs
dc.subjectregulace a řízení osvětlenícs
dc.titleAnalýza venkovního osvětlení v Plznics
dc.title.alternativeAnalysis of Outdoor Lighting in Pilsenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis presents street lighting. In the master thesis are firstly briefly described individual luminous technical quantities, secondly it divide outdoor places for separated subgroups. It follows by description of light pollution, street lighting and brief summary of legislation. In the next section it is showed characteristic street lighting in Pilsen, followed by choice of poorly lighted places in Pilsen. The choice is followed up by proposal for renovation of poorly lighted places and energetic and economic evaluation of introduced proposal.en
dc.subject.translatedoutdoor lightingen
dc.subject.translatedlightingen
dc.subject.translatedmeasurement of lightingen
dc.subject.translatedregulation and measurement of lightingen
dc.subject.translatedlight pollutionen
dc.subject.translatedlighting in pilsenen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lihunova.pdfPlný text práce6,45 MBAdobe PDFView/Open
082189_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
082189_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
082189_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce55,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.