Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMüllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMayer, Václav
dc.contributor.refereeMartínek Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-27
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:33Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:29:33Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-18
dc.identifier82191
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40196
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá novými možnostmi klasifikace na poli počítačového zpracování dat z měření částečných výbojů. Úkolem práce je popsat používané možnosti parametrizace a klasifikace, jaké jsou k dispozici pro vyhodnocení měření a také jejich výhody a nevýhody. Dalším úkolem je vybrat a následně aplikovat jednu z možných metod na změřená data a zhodnotit spolehlivost této metody. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou zmíněny možnosti, jakými lze částečné výboje měřit. Dále je zpracována část, ve které jsou sepsány způsoby, jakými lze popsat změřená data tak, aby byla charakterizována co nejméně parametry a usnadňovala klasifikaci. V části s klasifikačními metodami jsou poté sepsány základní možnosti toho, jak tyto parametry mezi sebou porovnávat a vyvozovat z nich nějaké závěry. Poslední část se zabývá praktickou aplikací vybrané metody v praxi a detailnějším popisem této metody.cs
dc.format92 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectčástečné výbojecs
dc.subjectaccs
dc.subjectdccs
dc.subjectstatistické zpracovánícs
dc.subjectneuronové sítěcs
dc.titleKlasifikace částečných výbojůcs
dc.title.alternativePartial discharge classificationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis focuses on application of new classification methods in the field of computer processing of data from partial discharge measurement. The first task of this thesis is to describe feature extracting and classification methods which can be used for the evaluation of the measurement and their advantages and disadvantages. The second task is to choose one method, apply it to measured data and evaluate the reliability of this method. The thesis is divided into several parts. The possibilities of partial discharge measuring are mentioned in the first part. The second part describes ways how we can extract features from measured data to characterize them by only several parameters. Furthermore, the part with classification methods describes possibilities how we can compare computed features and summarize whole classification process. The last part deals with the practical application of one selected method and give advanced description how the classification process was achieved.en
dc.subject.translatedclassificationen
dc.subject.translatedpartial dischargesen
dc.subject.translatedacen
dc.subject.translateddcen
dc.subject.translatedstatistic evaluationen
dc.subject.translatedneural networksen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mayer-DP.pdfPlný text práce4,24 MBAdobe PDFView/Open
082191_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce843,05 kBAdobe PDFView/Open
082191_oponent.pdfPosudek oponenta práce826,62 kBAdobe PDFView/Open
082191_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce65,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.