Title: Návrh izolačních konstrukčních prvků
Other Titles: Design of insulating Structural Components
Authors: Řezáček, Jan
Advisor: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Štekl Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40199
Keywords: kompozitní izolační konstrukce;izolátor;stožárová konstrukce;ocelový příhradový stožár;venkovní vedení;elektrostatické pole;magnetické pole
Keywords in different language: composite insulated cross-arm;insulator;steel lattice tower;overhead line;electrostatics field;magnetic field
Abstract: Cílem této diplomové práce je návrh kompozitních izolačních konstrukcí, které odolají elektrickému i mechanickému namáhání. Návrh je znázorněn pomocí 2D a 3D počítačových modelů, které jsou podrobeny simulacím elektrického namáhání v ustáleném elektrostatickém a harmonickém magnetickém poli. Následně je zjišťována mechanická odolnost modelů konstrukcí simulací mechanického namáhání. Elektrickému i mechanickému namáhání odolal návrh kompozitní izolační konstrukce se silnou nosnou armaturou, trubicovitými kapacitními kruhy a silikonovým přechodem na napěťové hladině 110 kV, a návrh kompozitní izolační konstrukce se silnou nosnou armaturou, speciálními kapacitními "M-W" kruhy a silikonovým přechodem na napěťové hladině 400 kV. Výsledky těchto simulací jsou podkladem pro vývoj prototypu kompozitní izolační konstrukce, která může sloužit jako alternativa k příhradovým ocelovým stožárovým konstrukcím s izolátory.
Abstract in different language: The aim of this master's thesis is to design composite insulated cross-arms that can withstand electrical and mechanical stress. These designs are depicted by 2D and 3D computer models which are subjected to electrical stress simulations in a steady electrostatic and harmonic magnetic field. Subsequently, the mechanical resistance of the cross-arm designs is determined by a mechanical stress simulation. The composite insulated cross-arm designs that withstood the electrical and mechanical stress were the model with a strong supporting armature, tubular grading rings and a silicone transition at a voltage level of 110 kV, and the model with a strong supporting armature, special grading "M-W" rings and a silicone transition at a voltage level of 400 kV. The results of these simulations are the basis for further development of a composite insulated cross-arm prototype which can serve as an alternative to lattice steel mast structures with insulators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Rezacek_final.pdfPlný text práce8,46 MBAdobe PDFView/Open
082194_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
082194_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce803,09 kBAdobe PDFView/Open
082194_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce87,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.