Title: Branding tichých vín v České republice
Other Titles: Branding of wines in the Czech Republic
Authors: Vokurková, Veronika
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40226
Keywords: branding;marketingová komunikace;tiché víno;bohemia sekt;spotřebitelské nákupní chování
Keywords in different language: branding;marketing communication;wines;bohemia sekt;consumer's buying behaviour
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřená na zhodnocení brandingových aktivit v sektoru tichých vín v České republice. V první kapitole je obecně popsána marketingová komunikace a marketingový mix. Další kapitola představuje klíčovou problematiku brandingu včetně loga, příběhu značky, hodnoty značky, autenticity, image či životního cyklu značky. Třetí a následně i čtvrtá kapitola nahlíží do současné situace na trhu tichého vína v České republice a představují dominantní vinařské závody. Následující kapitola již více prakticky přibližuje marketingový komunikační mix konkrétně pro sektor tichých vín. V šesté kapitole je popsán design výzkumu. Poslední kapitola uvádí statistické vyhodnocení výsledků provedeného výzkumu a následná doporučení pro firmu.
Abstract in different language: This Diploma thesis is focused on an evaluation of branding activities in a wine industry in the Czech Republic. The first chapter describes marketing communication together with marketing mix in a general point of view. Next chapter introduces the key topic of branding including logo, brand story, brand value, image, brand autenticity and brand life cycle. The third and fourth chapter show the insight to a current situation of wine market in Czechia as well as main wine producers. In the following chapter the specific marketing communication mix for a wine sector is described. The chapter number six explains the research design. The very last chapter shows statistical analysis of the research outcomes and possible recommendations to the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOKURKOVA_Veronika_DP.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Vokurkova_Veronika_v.pdfPosudek vedoucího práce221,28 kBAdobe PDFView/Open
Vokurkova_Veronika_o.pdfPosudek oponenta práce228,58 kBAdobe PDFView/Open
Vokurkova_Veronika_p.pdfPrůběh obhajoby práce91,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.