Title: Vliv reklamy a médií na vybrané generace uživatelů
Other Titles: Influence of advertising and media on selected geerations of users
Authors: Moulisová, Petra
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40241
Keywords: reklama;média;internetový marketing;komunikační mix
Keywords in different language: advertising;media;internet marketing;communication mix
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu reklamy a médií na náhodný vzorek lidské populace a formulování doporučení na základě kvantitativního výzkumu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části autorka definuje pojem internetový marketing a generace uživatelů internetu. Praktická část práce se zabývá vyhodnocováním dotazníkového šetření.
Abstract in different language: This master's thesis deals with the study of the influence of advertising and the media on a random sample of the human population and the formulation of recommendations based on quantitative research. The work is divided into two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the author defines the concept of Internet marketing and the generation of Internet users. The practical part of the work deals with the evaluation of the questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moulisova_Petra DP.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Moulisova_Petra_v.pdfPosudek vedoucího práce227,35 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova_Petra_o.pdfPosudek oponenta práce229,26 kBAdobe PDFView/Open
Moulisova_p.pdfPrůběh obhajoby práce59,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.