Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorHalama, Michal
dc.contributor.refereeChlopčík Tomáš, Ing.
dc.date.accepted2020-9-15
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:46Z-
dc.date.available2020-6-18
dc.date.available2020-11-10T00:29:46Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-8-24
dc.identifier84715
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40260
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na vymezení prostředí, na němž působí logističtí provideři a také na představení outsourcingu v logistice. V současnosti existuje velké množství poskytovatelů logistických služeb a jejich hranice se v některých případech překrývají, proto se diplomová práce včetně vymezení prostředí věnuje také vymezení a chápání jednotlivých providerů. Pro objasnění této problematiky byl zvolen konkrétní provider, a to společnost HOPI, která je v práci blíže charakterizována a jejíž poskytované služby (činnosti) jsou v práci charakterizovány a analyzovány. V případě outsourcingu jsou důležité vztahy s klienty, jejichž obsah je ke klientům společnosti HOPI zaznamenaný. Společnost HOPI působí v logistice, kde existují především klienti dodavatelé a klienti odběratelé a rozdíl mezi těmito klienty je v práci popsán.cs
dc.format130 (244 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectlogistický řetězeccs
dc.subjecthaccpcs
dc.subjectčinnostics
dc.subjectinsourcingcs
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectposkytovatel logistických služebcs
dc.subject1plcs
dc.subject2plcs
dc.subject3plcs
dc.subject4plcs
dc.subject5plcs
dc.subject6plcs
dc.subjectvedoucí logistický partnercs
dc.subjectkurýrnícs
dc.subjectexpresní a balíkové službycs
dc.subjecthopics
dc.subjectklientcs
dc.titleČinnost logistického provideracs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted master thesis is focused on defining the environment in which logistics providers operate and also on the introduction of outsourcing in logistics. At present, there are a large number of logistics service providers and their boundaries overlap in some cases, so the thesis, including the definition of the environment, also deals with the definition and understanding of individual providers. To clarify this issue, a specific provider was chosen, namely the company HOPI, which is further characterized in the thesis and whose services (activities) are characterized and analyzed in detail. In the case of outsourcing, important relations are with clients, the content of which is recorded with HOPI's clients. The company HOPI operates in logistics, where are mainly clients-suppliers and clients-subscribers, and the difference between these clients is described in the thesis.en
dc.subject.translatedlogisticsen
dc.subject.translatedlogistics chainen
dc.subject.translatedhaccpen
dc.subject.translatedactivitiesen
dc.subject.translatedinsourcingen
dc.subject.translatedoutsourcingen
dc.subject.translatedlogistics service provideren
dc.subject.translated1plen
dc.subject.translated2plen
dc.subject.translated3plen
dc.subject.translated4plen
dc.subject.translated5plen
dc.subject.translated6plen
dc.subject.translatedlead logistics provideren
dc.subject.translatedcourieren
dc.subject.translatedexpress and parcel servicesen
dc.subject.translatedhopien
dc.subject.translatedcustomeren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Final_Halama_M.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Halama_Michal_v.pdfPosudek vedoucího práce159,53 kBAdobe PDFView/Open
Halama_Michal_o.pdfPosudek oponenta práce134,38 kBAdobe PDFView/Open
Halama_p.pdfPrůběh obhajoby práce94,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.