Title: Předsvatební a svatební zvyky Palestinců žijících v Nazaretě
Other Titles: Pre-wedding and Wedding Customs of Palestinians Living in Nazareth
Authors: Onallah, Klára
Advisor: Kramáreková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40267
Keywords: svatba;zvyky;rituály;palestinci;nazaret;izrael
Keywords in different language: wedding;customs;rituals;palestinians;nazareth;israel
Abstract: Cílem práce je představit předsvatební a svatební zvyky a tradice Palestinců žijících v Nazaretě. Práce specifikuje a definuje tuto minoritu žijící v Izraeli. Dále zkoumá průběh celého procesu již od seznámení partnerů po zasnoubení a svatbu za posledních 10 let. Práce je částečně výsledkem nastudováné literatury, ale je především založená na terénním výzkumu uskutečněném na přelomu července/srpna a září/října 2019 v Nazaretě.
Abstract in different language: Goal of this diploma thesis is to introduce pre-wedding and wedding traditions of Palestinians living in Nazareth. It explains and defines this minority living in Israel. Moreover it examines the whole process of the last 10 years from how partners get to know each other through engagement and wedding. This thesis is based on literature but mainly on field research realized in July/August and September/October 2019 in Nazareth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Klara Onallah.pdfPlný text práce8,95 MBAdobe PDFView/Open
Onallah V.PDFPosudek vedoucího práce197,89 kBAdobe PDFView/Open
Onallah O.PDFPosudek oponenta práce271,14 kBAdobe PDFView/Open
Onallah.PDFPrůběh obhajoby práce41,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.