Title: Nová studená válka: analýza výroků Donalda Trumpa a Baracka Obamy vůči Ruské federaci
Other Titles: The New Cold War: analysis of statements made by Donald Trump and Barack Obama towards the Russian Federation
Authors: Doubková, Tereza
Advisor: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40275
Keywords: nová studená válka;usa;rusko;trump;obama;putin;obsahová analýza
Keywords in different language: new cold war;usa;russia;trump;obama;putin;content analysis
Abstract: Tato práce se zabývá fenoménem nová studená válka. Časově je práce zasazena do druhého funkčního období Baracka Obamy a současného funkčního období Donalda Trumpa. Rozpracovává pojem po teoretické stránce a poté se soustředí zejména na jeho praktické projevy v současném mezinárodním systému. Jejím cílem je potvrzení či vyvrácení existence tohoto konceptu a další analýza jeho proměn a projevů v čase. Autorka se zabývá vývojem a základními charakteristikami dosud neustáleného pojmu nová studená válka. Dále zkoumá praktické projevy fenoménu na pozadí zvolených prezidenství. Stěžejní část práce se formou obsahové analýzy soustředí na veřejné projevy a vystoupení prezidentů, přičemž zjištění obsahové analýzy jsou v závěru porovnávány s reálnými zahraničněpolitickými kroky obou administrativ. Tyto výsledky jsou zasazeny do Wendtovy tabulky vícenásobné realizace mezinárodní kultury.
Abstract in different language: This thesis covers the New Cold War phenomenon during Barack Obama's second term and Donald Trump's current term. It is elaborating on the concept in theoretical terms focused on the manifestations in the current international system. It is aiming to confirm or refute the existence of this concept, and further analyze its transformations and manifestations over time. The author describes the evolution of this concept and its main characteristics while analyzing the main practical manifestations of this phenomenon during the presidencies mentioned above. The core part of this work, in a form of a content analysis, focuses on public speeches and remarks made by these presidents. Findings of the content analysis are compared with real foreign policy actions made by both administrations and the results are presented on Wendt's table of the multiple realization of international culture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nova studena valka - analyza vyroku Donalda Trumpa a Baracka Obamy vuci Ruske federaci.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
DP_MV_VED_Doubkova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
DP_MV_OPO_Doubkova.pdfPosudek oponenta práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Doubkova.pdfPrůběh obhajoby práce194,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.