Title: Zahraniční politika Čínské lidové republiky na Blízkém východě. Zájmy a příčiny rostoucí angažovanosti asijské mocnosti v regionu
Other Titles: Foreign Policy of the People's Republic of China in the Middle East. Interests and causes of the growing engagement of the Asian world power in the region
Authors: Machová, Eva
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40280
Keywords: čína;blízký východ;zahraniční politika;rostoucí mocnost;nová hedvábná stezka;írán;saúdská arábie
Keywords in different language: china;middle east;foreign policy;rising power;belt and road initiative;iran;saudi arabia
Abstract: Diplomová práce je koncipována jako jednopřípadová studie zahraniční politiky rostoucí mocnosti, v jejímž rámci budu analyzovat zahraniční politiku Číny na Blízkém východě v období od počátku 90. let 20. století do konce roku 2019. Cílem práce je zmapovat vývoj a motivy rostoucí angažovanosti Číny v regionu Blízkého východu, a také objasnit, jak její stále intenzivnější přítomnost v tomto regionu ovlivňuje bilaterální vztahy s místními - regionálními - mocnostmi. Na základě analýzy čínských zájmů v regionu jsem došla k závěru, že hlavním motivem čínské zvyšující se přítomnosti v regionu Blízkého východu jsou bez pochyby její energetické zájmy, na které navazují i zájmy bezpečnostní a politické.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with the foreign policy of the People's Republic of China in the Middle East. The main goal of this thesis is to analyse the interests and causes of the growing engagement of the Asian rising power in this region. The theoretical part of the thesis consists of the concept of rising powers, which is used as a recognition of the rising influence of nations, which have steadily increased their presence in global affairs. China is one of those nations and the drive to become a great power reflects in Chinese foreign policy, even in the Middle East.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP MACHOVA MV.pdfPlný text práce505,42 kBAdobe PDFView/Open
DP_MV_opo_Machova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
DP_MV_VED_Machova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Machova.pdfPrůběh obhajoby práce308,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.