Title: Softwarové analyzování vysílání pikosatelitu PilsenCUBE
Other Titles: Software post-processing of PilsenCUBE radio transmission
Authors: Sahánek, Vladimír
Advisor: Veřtát, Ivo
Referee: Linhart, Richard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4030
Keywords: energetická bilance satelitního rádiového spoje;pikosatelit;kvalita rádiového komunikačního kanálu;kvalita signálu;zpracování signálu
Keywords in different language: satellite radio link budget;picosatellite;radio link quality;signal quality;signal processing
Abstract: Cílem této bakalářské práce je návrh softwarových metod a algoritmů pro vyhodnocení kvality rádiového spoje pikosatelitu. V důsledku charakteru komunikačního kanálu dochází ke změnám kvality přijímaného signálu, kterou je pro realizaci efektivního komunikačního systému nezbytné vyhodnotit. Pomocí navržených algoritmů je určen průběh kvality signálu z dlouhodobě pořizovaných záznamů signálu pikosatelitů. Závěrečná část práce obsahuje výsledky zhodnocené pomocí úvodního rozboru energetické bilance uvedeného radiového spoje.
Abstract in different language: The purpose of my bachelor thesis is to design software methods and algorithms to satellite link quality measurement. Link quality measurement is neccesary when designing an effective communication system because the quality of received signal changes due to variable satellite link characteristics during the picosatellite passing in a range of the ground control center. Proposed algorithms and recorded signals of picosatellites are used for calculating time plot of signal quality parameters. In conclusion, the measured results are evaluated in terms of preliminary satellite link budget analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_E09B0324P.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
047228_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,42 kBAdobe PDFView/Open
047228_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,71 kBAdobe PDFView/Open
047228_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.