Název: Softwarové analyzování vysílání pikosatelitu PilsenCUBE
Další názvy: Software post-processing of PilsenCUBE radio transmission
Autoři: Sahánek, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Veřtát, Ivo
Oponent: Linhart, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4030
Klíčová slova: energetická bilance satelitního rádiového spoje;pikosatelit;kvalita rádiového komunikačního kanálu;kvalita signálu;zpracování signálu
Klíčová slova v dalším jazyce: satellite radio link budget;picosatellite;radio link quality;signal quality;signal processing
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je návrh softwarových metod a algoritmů pro vyhodnocení kvality rádiového spoje pikosatelitu. V důsledku charakteru komunikačního kanálu dochází ke změnám kvality přijímaného signálu, kterou je pro realizaci efektivního komunikačního systému nezbytné vyhodnotit. Pomocí navržených algoritmů je určen průběh kvality signálu z dlouhodobě pořizovaných záznamů signálu pikosatelitů. Závěrečná část práce obsahuje výsledky zhodnocené pomocí úvodního rozboru energetické bilance uvedeného radiového spoje.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of my bachelor thesis is to design software methods and algorithms to satellite link quality measurement. Link quality measurement is neccesary when designing an effective communication system because the quality of received signal changes due to variable satellite link characteristics during the picosatellite passing in a range of the ground control center. Proposed algorithms and recorded signals of picosatellites are used for calculating time plot of signal quality parameters. In conclusion, the measured results are evaluated in terms of preliminary satellite link budget analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_E09B0324P.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047228_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047228_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047228_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4030

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.