Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKošik, Petr
dc.contributor.refereeSalcman Václav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-9-11
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.available2019-6-20
dc.date.available2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-1
dc.identifier81182
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40308
dc.description.abstractPřeshraniční srovnávací analýza vztahů mezi pohybovou aktivitou, somatickými charakteristikami a výsledky testů motorických schopností, z nichž usuzujeme na celkovou zdravotně orientovanou zdatnost, v závislosti na geografické příslušnosti jedenáctiletých žáků 5.tříd ZŠ.cs
dc.format141 s. (185 084 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbmi indexcs
dc.subjectsložení tělacs
dc.subjectzdravotně orientovaná zdatnostcs
dc.subjectpohybové předpokladycs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectdmt 6-18cs
dc.titleSrovnání motorické úrovně pohybově aktivních a inaktivních dětí 5. tříd Plzeňského kraje a Svobodného státu Saskocs
dc.title.alternativeComparison of the motor skils level of physically active and inactive 5th grades school Children of Pilsen Region and Free State of Saxonyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPedagogika pohybové prevencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedCross-border comparative analysis of the relationships between physical activity, somatic characteristics and the results of motor skills tests, from which we conclude on the overall health-oriented fitness, depending on the geographical affiliation of eleven-year-old 5th graders.en
dc.subject.translatedbmi indexen
dc.subject.translatedbody compositionen
dc.subject.translatedhealth-oriented fitnessen
dc.subject.translatedmotor skillsen
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translateddmt 6-18en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Kosik final.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Kosik P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce140,73 kBAdobe PDFView/Open
Kosik P. - OP.pdfPosudek oponenta práce150,34 kBAdobe PDFView/Open
Kosik P..pdfPrůběh obhajoby práce83,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.