Název: Synchronizace detektorů ionizačního záření z rodiny Medipix
Další názvy: Synchronization of ionizing radiation detectors from Medipix family
Autoři: Špírek, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kraus, Václav
Oponent: Krutina, Aleš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4031
Klíčová slova: Medipix;FITPix;ionizační záření;částice;synchronizace;koincidence;detektor;FPGA
Klíčová slova v dalším jazyce: Medipix;FITPix;ionizing radiation;particle;synchronization;coincidence;detector;FPGA
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro synchronizaci několika detektorů z rodiny Medipix s rozhraním FITPix. Úvodní část je věnována teoretickému popisu detektorů Medipix, rozhraní FITPix a rovněž je zde rozebrána problematika synchronizace detektorů s tímto rozhraním. Ve druhé části práce je detailně popsán návrh synchronizační jednotky. Konstrukce je založená na obvodu FPGA a MCU. Při návrhu byl kladen důraz na nízkou spotřebu celého zařízení a možnost doplnění dalších funkcí. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with a design of synchronization device for multiple detectors from Medipix family with FITPix interface. In the introduction part, there is a theoretical description of the Medipix detectors and FITPix interface. Also the problem of synchronizing detectors with this interface is analyzed here. The second part deals with a detailed description of synchronization device development. The design is based on FPGA and a MCU. An emphasis was put on low power requirements and potential for implementing more functionality. In the conclusion, reached results are summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
teorie.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047229_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047229_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047229_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4031

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.