Title: Podnikové informační systémy a jejich využití v praxi
Other Titles: Corporate informational systems and their utilization in practise
Authors: Bedyová, Sabina
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Číž Josef, Dipl. Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40341
Keywords: analýza;erp systém;komparace;md nav;podnikový informační systém
Keywords in different language: analysis;compression;enterprise information system;erp system;md nav
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Podnikové informační systémy a jejich využití v praxi" se zabývá charakteristikou informačních systémů, dále ERP systémů a jejich využití. Cílem práce je analýza ERP systému Microsoft Dynamics NAV ve zvoleném podniku. Pomocí manuálů je systém analyzován z pohledu jeho funkcí a účetnictví, kdy byla zpracována problematika nákupních a prodejních záloh proložena ukázkami. Důležitou část tvoří dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou se systémem MD NAV jeho uživatelé spokojeni.
Abstract in different language: Bachelor thesis entitled "Business Informational Systems and Their Use in Practice" deals with the characteristics of informational systems, ERP systems and their use. The goal of the work is to analyse the ERP system of Microsoft Dynamics NAV in the selected enterprise. Using manuals, the system is analysed in terms of its functions and accounting, when the issue of purchase and sales advances was interspersed with samples from system´s environment. An important part is a questionnaire survey, its aim was to find out how much its users are satisfied with the MD NAV system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bedyova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_Bedyova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,09 kBAdobe PDFView/Open
BP_Bedyova_OP.pdfPosudek oponenta práce149,5 kBAdobe PDFView/Open
BP_Bedyova_0.pdfPrůběh obhajoby práce92,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.