Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVallišová Lucie, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBenediktová, Lucie
dc.contributor.refereeVacík Emil, Prof. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-8-28
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:11Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:30:11Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-8
dc.identifier82354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40343
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá finančním auditem, kde se ověřuje účetní závěrka auditorem. Popisuje podstatu a význam finančního auditu i právní úpravu, která se auditorské činnosti v ČR týká. Obsahuje informace o Komoře auditorů České republiky, Rady pro veřejný dohled nad auditorem, Mezinárodní etický kodex i Mezinárodní standardy ISA. Je zde také popsán postup auditora při provádění auditorské zakázky, a to od činností před uzavřením smlouvy o auditu po vydání zprávy auditora. V této práci je také charakterizován vybraný podnikatelský subjekt v oblasti auditu.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectauditcs
dc.subjectauditingcs
dc.subjectfinanční auditcs
dc.subjectkomora auditorů české republikycs
dc.subjectetický kodexcs
dc.subjectprávní úprava auditorské činnostics
dc.titleFinanční auditcs
dc.title.alternativeFinancial auditen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with financial audit, where the financial statements are verified by an auditor. It describes the essence and significance of financial audit as well as the legal regulation of auditing in the Czech Republic. It contains information about the Chamber of Auditors of the Czech Republic, the Council for Public Oversight over the auditor, the International Code of Ethics and the International Standards ISA. It also describes the auditor´s approach to performing an audit engagement, from pre-audit activities to the issuance of the auditor´s report. This work also characterizes a selected business entity in the field of audit.en
dc.subject.translatedauditen
dc.subject.translatedauditingen
dc.subject.translatedfinancial auditen
dc.subject.translatedchamber of auditors of the czech republicen
dc.subject.translatedinternational code of ethicsen
dc.subject.translatedlegal regulation of auditing in the czech republicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financni audit.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
BP_Benediktova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,89 kBAdobe PDFView/Open
BP Benediktova OP.pdfPosudek oponenta práce241,12 kBAdobe PDFView/Open
Benediktova.pdfPrůběh obhajoby práce124,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.