Title: Zapojení podniků do péče o zdraví zaměstnanců - ekonomický pohled
Other Titles: Involvement of companies in the health care of employees - economic view
Authors: Machová, Lucie
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Tesařová Nikol, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40355
Keywords: zaměstnanecké benefity;personální politika;péče o zdraví zaměstnanců;motivace;daňová výhodnost
Keywords in different language: employee benefits;personnel policy;employee health care;motivation;tax advantage
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá tématem zapojení podniků do péče o zdraví zaměstnanců, a to s důrazem na praktickou aplikaci na příkladech konkrétních podniků. První část práce obsahuje teoretické poznatky o současných trendech, ale i o povinné části péče o zdraví zaměstnanců v České republice. V druhé části jsou představeny dva vybrané podniky a následně analyzována jejich péče o zdraví jejich zaměstnanců. Přesněji, jaké typy zaměstnaneckých benefitů svým zaměstnancům nabízejí. Dále pak jakou formou jim na ně finančně přispívají a jaké jsou jejich daňové dopady. V závěru je celé téma shrnuto a jednotlivým podnikům jsou navrhnuta možná řešení, případně zlepšení v péči o zdraví jejich zaměstnanců.
Abstract in different language: The thesis submitted deals with the topic of involvement of companies in employee health care with emphasis on practical application on the examples of specific existing companies. The first part of the thesis contains theoretical knowledge of current trends and of the mandatory part of employee health care in the Czech Republic. In the other part two companies chosen are presented and the employee health care they provide is analysed. Specifically, which types of employee benefits they offer to their employees. Furthermore, in what form do they contribute financially to them and what are the tax implications. In the conclusion, the summary of the whole topic is contained, and possible solutions or improvements in employee health care are proposed to individual companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapojeni podniku do pece o zdravi zamestnancu.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Machova_VP.pdfPosudek vedoucího práce240,76 kBAdobe PDFView/Open
DP_Machova_OP.pdfPosudek oponenta práce125,9 kBAdobe PDFView/Open
DP_Machova_NEZ.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP269,71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Machova.pdfPrůběh obhajoby práce120,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.