Title: Systém Vernier v přípravě budoucích učitelů chemie
Other Titles: Vernier system in the training of future chemistry teachers
Authors: Coufalová, Štěpánka
Advisor: Štrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
Referee: Sirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40416
Keywords: chemie;experiment;systém vernier;logger lite;logger pro;čidla vernier
Keywords in different language: chemistry;experiment;vernier system;logger lite;logger pro;vernier sensors
Abstract: Využití systému Vernier ve výuce chemie. V první části práce je popsán systém Vernier včetně jednotlivých použitých senzorů. V další části práce jsou popsány návody k prováděným experimentům včetně teoretického popisu a zhodnocení naměřených výsledků. V závěru práce je uvedeno zhodnocení systému Vernier, které vychází z vlastních postřehů při jeho používání. Výsledkem práce jsou návody na využívání systému Vernier. Tyto instrukce mohou být využívány budoucími učiteli nebo studenty chemie. Čidla Vernier se snadno ovládají a umožňují zatraktivnit samotnou výuku.
Abstract in different language: This thesis deals with Vernier system. The first part describes the Vernier system, including the individual sensors used. The next part of the work describes instructions for experiments, including a theoretical description and evaluation of the measured results. At the end of the work is an evaluation of the Vernier system based on personal observations in its use. The result of this thesis are tutorials on using Vernier sensors. These instructions can use the students or the teachers in chemistry teaching. The Vernier sensors are devices, which are really simply for using and can help to make teaching chemistry more attractive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Coufalova.pdfPlný text práce11,3 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni BP Coufalova R 2020 vedouci Strofova.pdfPosudek vedoucího práce95,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek BP Coufalova R 2020 oponent Sirotek.pdfPosudek oponenta práce85,55 kBAdobe PDFView/Open
S. Coufalova - prubeh obhajoby.pdf.pdfPrůběh obhajoby práce59,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.