Title: Praktická cvičení a laboratorní práce ve výuce biologie člověka na ZŠ a SŠ
Other Titles: Practical and laboratory exercises in teaching of human biology on primary and secondary school
Authors: Märzová, Lenka
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40461
Keywords: biologie člověka;praktická cvičení;laboratorní práce
Keywords in different language: biology of human;practical exercises;laboratory exercises
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na praktická cvičení a laboratorní práce ve výuce biologie člověka na ZŠ a SŠ. Hlavním cílem této práce bylo vypracovat souhrnný sborník návrhů na konkrétní úkoly k tomuto tématu. Náměty byly seřazeny podle orgánových soustav a k pěti z nich byly vytvořeny pracovní listy s výběrem několika úkolů.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with practical and laboratory exercises in teaching human biology in primary and secondary school. The main targets of this thesis were to summarize anthology of suggestion of a particular assignment on this topic. The suggestions were arranged by organ systems, worksheets with a choice of assignments were made to five of them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marzova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Marzova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce125,97 kBAdobe PDFView/Open
Marzova posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,08 kBAdobe PDFView/Open
Marzova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce679,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.