Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPrůšová, Kamila
dc.contributor.refereeIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:50Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:30:50Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-10
dc.identifier81810
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40478
dc.description.abstractCílem práce je popsat a porovnat vodopádový a agilní přístup při řízení projektů v oblasti vývoje a implementace webových aplikací. Teoretická část práce je zaměřena na základní pojmy v projektovém managementu, vysvětluje vodopádový a agilní přístup v a jejich výhody a nevýhody. V praktické části je představena vybraná firma, kde byla problematika zkoumána. Dále jsou popsány dva projekty, první je řízen vodopádově a druhý agilně. Všech popsaných projektů se autorka práce zúčastnila jako člen realizačního týmu. V poslední části teoretické práce jsou vyhodnoceny přístupy na základě jejich realizace, projektových týmů, rizikového managementu, kvality a smluvních závazků.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvodopádový přístupcs
dc.subjectagilní přístupcs
dc.subjectscrumcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectporovnání vodopádového a agilního přístupucs
dc.titleŘízení projektů agilním způsobem v oblasti ITcs
dc.title.alternativeProject management in an agile method in the field of ITen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to describe and compare the waterfall and agile approach to project management in the development and implementation of web applications. The theoretical part of the work is focused on the basic concepts in project management, explains the waterfall and agile approach and their advantages and disadvantages. The practical part presents a selected company, where the issue was researched. Next, two projects are described, where the first project is controlled by a waterfall approach and the second one by agile. The author participated in all the described projects as a member of the implementation team. In the last part of the theoretical work, approaches are evaluated based on their implementation, project teams, risk management, quality and contractual obligations.en
dc.subject.translatedwaterfall approachen
dc.subject.translatedagile approachen
dc.subject.translatedscrumen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedcomparasion of waterfall and agile approachen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prusova_K18N0117P FINALNI.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Prusova_Kamila_v.pdfPosudek vedoucího práce349,37 kBAdobe PDFView/Open
Prusova_Kamila_O.pdfPosudek oponenta práce123,91 kBAdobe PDFView/Open
Prusova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.