Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPfeiferová, Johana
dc.contributor.refereeZahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2020-1-10
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:58Z-
dc.date.available2018-2-8
dc.date.available2020-11-10T00:30:58Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-8-30
dc.identifier77420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40494
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje institutu dovolání v civilním procesu z pohledu navrhovaného suspenzivního účinku ex lege. V počátku práce nastiňuje vývoj dovolání na českém území. Následně se zabývá současnou právní úpravou odkladu právní moci a vykonatelnosti v dovolacím řízení a důsledkům v případě zrušení napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. Postupně přechází k vymezení a hodnocení možných důsledků přijetí připravované právní úpravy civilního procesu, která institutu dovolání poskytuje suspenzivní účinek. V závěrečné kapitole, která se zabývá španělským dovoláním, nastiňuje hlavní rysy tohoto institutu ve Španělském království včetně předběžné vykonatelnosti rozsudků, které byly dovoláním napadeny.cs
dc.format148 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcivilní procescs
dc.subjectopravné prostředkycs
dc.subjectdovolánícs
dc.subjectsuspenzivní účinekcs
dc.subjectprávní moccs
dc.subjectvykonatelnostcs
dc.subjectpředběžná vykonatelnostcs
dc.subjectprávní jistotacs
dc.titleSuspenzivní účinek dovolání v civilním procesucs
dc.title.alternativeThe Suspensive Effect of Appellate Review in Civil Procedureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis covers the concept of appellate review in civil proceedings from the perspective of suspensory effect ex lege. It starts with outlining the development of appellate review in Czech territory. Then it explores the existing legislation providing for suspension of legal force and enforceability in appellate review proceedings and the consequences of annulment of the contested decision by the court of final appeal. It gradually moves to defining and assessing the possible consequences of adoption of the civil procedure legislation under preparation which grants suspensory effect to the concept of appellate review. In the final chapter which covers appellate review in Spain, it outlines the main characteristics of the concept, including provisional enforceability of judgments under appellate review.en
dc.subject.translatedcivil proceedingen
dc.subject.translatedlegal remediesen
dc.subject.translatedappellate reviewen
dc.subject.translatedsuspensory effecten
dc.subject.translatedlegal forceen
dc.subject.translatedenforceabilityen
dc.subject.translatedprovisional enforceabilityen
dc.subject.translatedlegal certaintyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Johana Pfeiferova.pdfPlný text práce830,92 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pfeiferova.pdfPosudek oponenta práce46,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pfeiferova.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pfeiferova.pdfPrůběh obhajoby práce251,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.