Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorSouček, Jancs
dc.contributor.authorZávišková, Andreacs
dc.contributor.refereePoláček, Stanislavcs
dc.date.accepted2012-08-27cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:09Z
dc.date.available2010-06-14cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:09Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-07-14cs
dc.identifier39165cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4053
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce bylo vytvořit cyklus tří velkoformátových obrazů inspirovaných konkrétní průmyslovou stavbou. Pro inspiraci jsem si vybrala továrnu Karla Trnky, dnes Továrna NO. 8 v Humpolci. Výsledkem mé tvorby jsou tři velkoformátové rytiny o rozměrech 200 x 120 cm inspirované interiérem této stavby. Doprovodná teoretická část mé bakalářské práce je nástinem mého hledání inspirace a paralel (vizuálních, obsahových a myšlenkových). Především se zaměřuji na vymezení pojmu industriál, shrnuji informace o současném stavu industriálních staveb a přístupu k nim a uvádím některé instituce a aktivity v této oblasti. Dále se zaobírám vybranými umělci, v jejichž tvorbě se industriální náměty objevují. V neposlední řadě se zaměřuji na zdroje své inspirace a průběh tvorby.cs
dc.format32 s., XXIV, (64 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectindustriální architekturacs
dc.subjecttovárnacs
dc.subjectprůmyslcs
dc.subjectkubismuscs
dc.subjectabstrakcecs
dc.subjectminimalismuscs
dc.titleIndustriál- Praktická prácecs
dc.title.alternativeIndustrial- practical worksen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výtvarné kulturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe target of this work was to create a series of five up to six paintings inspired by a particular industrial building. I chose Factory No. 8 in Humpolec and created three drawings on plexiglas in size 200 x 120 cm inspired by the interiors of this building. In the accompanying theoretical part I define the term ?industrial?, I summarize information about the actual state of industrial constructions and approach to them and I name some institutions and activities in this area. I also mention some selected artists in whose work industrial themes can be found. In the next chapter, I define sources of my inspiration, I describe the process of realizing and each sigle drawing.en
dc.subject.translatedindustrial architectureen
dc.subject.translatedfactoryen
dc.subject.translatedindustryen
dc.subject.translatedcubismen
dc.subject.translatedabstractionen
dc.subject.translatedminimalismen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Andrea_Zaviskova-Industrial.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaviskova Andrea - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaviskova Andrea - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce341,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaviskova Andrea - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce261,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4053

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.