Název: Rok 2012 - nový začátek nebo konec světa
Další názvy: Year 2012 - a new beginning or the end of the world
Autoři: Stieberová, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Souček, Jan
Oponent: Potůčková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4054
Klíčová slova: Mayové;pop art;Andy Warhol;společenské plakáty;akcidenční tiskoviny
Klíčová slova v dalším jazyce: Mayans;pop art;Andy Warhol;social posters;commercial prints
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit soubor společenských plakátů a jiných akcidenčních tiskovin zobrazujících fenomén roku 2012. V rámci praktické části vznikly čtyři plakáty, kalendáře a dětská hra. Při tvorbě jsem vycházela z Mayské kultury, která je nejčastěji spojována s otázkou konce světa. Obsahem teoretické části je seznámení s Mayema a jejich kulturou, dále uvádím zdroje mé inspirace a popis mnou vyrobených akcidenčních tiskovin.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor work was to create a community of posters and other printed matter depicting jobbing phenomenon of 2012. The practical part include-four posters, calendars and children's play. When I create based on the Mayan culture, which is usually associated with the question of the end of the world. In the theoretical part is to get acquainted with their culture and Mayema also name my sources of inspiration and made me a description of other printed matter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KVK) / Bachelor´s works (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce281,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stieberova Alexandra - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stieberova Alexandra - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce409,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stieberova Alexandra - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce128,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.