Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
dc.contributor.authorSýkora, Lukáš
dc.contributor.refereePodola Jan, JUDr. Bc. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:14Z-
dc.date.available2018-10-31
dc.date.available2020-11-10T00:31:14Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-14
dc.identifier82376
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40556
dc.description.abstractPráce se zabývá nástupem nacismu v Německu. Práce pojednává o tom, jakým způsobem a za jakých okolností se Hitlerovi a nacistům podařilo chopit se moci v Německu a přetransformovat demokratickou Výmarskou republiku na říši s totalitním režimem ovládaným Adolfem Hitlerem. V práci jsou zmíněny historické události zejména začátku třicátých let a největší důraz práce klade zejména na období let 1933 a 1934 a na zákony, které byly v těchto letech vydávány a dopomohly nacistům chopit se moci.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnacismuscs
dc.subjectnacistické právocs
dc.subjecthistorie nacismucs
dc.subjectadolf hitlercs
dc.subjectnsdapcs
dc.subjectpivní pučcs
dc.subjectvolební program nsdapcs
dc.subjectnacismus v letech 1933 a 1934cs
dc.subjectnacistická ideologiecs
dc.subjectprincip zvláštního zákonodárstvícs
dc.subjectzmocňovací zákoncs
dc.subjectnouzová nařízení říšského prezidentacs
dc.subjectzákon o nové struktuře říšecs
dc.subjectzákon o lidovém hlasovánícs
dc.subjectzákon o zglajchšaltování zemí s říšics
dc.subjectzákon o náčelníku německé říšecs
dc.subjectzákon o jednotě strany a státucs
dc.titleNástup nacismu v Německucs
dc.title.alternativeThe onset of Nazism in Germanyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the advent of Nazism in Germany. The work discusses how and under what circumstances Hitler and the Nazis succeeded in seizing power in Germany and transforming the democratic Weimar Republic into an empire with a totalitarian regime ruled by Adolf Hitler. The work mentions historical events, especially in the early thirties, and places the greatest emphasis on the period 1933 and 1934 and the laws that were issued in those years and helped the Nazis seize power.en
dc.subject.translatednazismen
dc.subject.translatednazi lawen
dc.subject.translatedhistory of nazismen
dc.subject.translatedadolf hitleren
dc.subject.translatednsdapen
dc.subject.translatedbeer coupen
dc.subject.translatednsdap election programen
dc.subject.translatednazism in 1933 and 1934en
dc.subject.translatednazi ideologyen
dc.subject.translatedspecial legislation principleen
dc.subject.translatedempowering acten
dc.subject.translatedreich president emergency ordersen
dc.subject.translatednew empire structure acten
dc.subject.translatedact on popular votingen
dc.subject.translatedact on the glagoliticization of countries with the empireen
dc.subject.translatedact on the chief of the german empireen
dc.subject.translatedlaw on unity of party and stateen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lukas Sykora.pdfPlný text práce569,47 kBAdobe PDFView/Open
DP - Sykora 1.doc.pdfPosudek vedoucího práce774,13 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Sykora.pdfPrůběh obhajoby práce295,52 kBAdobe PDFView/Open
OP - Sykora.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.