Název: Zapomenutá místa
Další názvy: Forgotten places
Autoři: Rubášová, Věra
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Komzáková, Martina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4056
Klíčová slova: zátiší;fotografie;nalezená zátiší;zapomenutá místa;města duchů;lázně Kyselka;Přebuz;architektura a příroda
Klíčová slova v dalším jazyce: still life;photography;found still life;frgotten places;ghost down;spa Kyselka;Přebuz;architecture and nature
Abstrakt: Cílem této práce je vytvoření fotografického cyklu na téma Zapomenutá místa. Jedná se o cyklus nalezených zátiší a krajinných detailů v Karlovarském kraji. Soubor deseti fotografií o rozměrech 40x60 pracuje s tématem proměn a protikladů opuštěných lidských sídel ve vybraných lokalitách. Cyklus je doložen teoretickou částí, ve které je možné nalézt informace o fotografovaných lokalitách a jejich historii, použitých technikách a vlastní reflexi práce.
Abstrakt v dalším jazyce: A goal of this work is making photo series on the topic The Lost Cities. It comes to the series of independent still lives and landscape details of Karlovy Vary region. The set of ten photos in size 40x60 will try point to the topic of changing a differences of abandoned settlements in the particular region. Theoretical part is also added to the photo series. In this part is possible to find information about the places where pictures were made and their history, also there are information about techniques , which were used in those photos and reflection of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. prace.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rubasova Vera - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rubasova Vera - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rubasova Vera - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce501,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4056

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.