Title: Zapomenutá místa
Other Titles: Forgotten places
Authors: Rubášová, Věra
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Komzáková, Martina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4056
Keywords: zátiší;fotografie;nalezená zátiší;zapomenutá místa;města duchů;lázně Kyselka;Přebuz;architektura a příroda
Keywords in different language: still life;photography;found still life;frgotten places;ghost down;spa Kyselka;Přebuz;architecture and nature
Abstract: Cílem této práce je vytvoření fotografického cyklu na téma Zapomenutá místa. Jedná se o cyklus nalezených zátiší a krajinných detailů v Karlovarském kraji. Soubor deseti fotografií o rozměrech 40x60 pracuje s tématem proměn a protikladů opuštěných lidských sídel ve vybraných lokalitách. Cyklus je doložen teoretickou částí, ve které je možné nalézt informace o fotografovaných lokalitách a jejich historii, použitých technikách a vlastní reflexi práce.
Abstract in different language: A goal of this work is making photo series on the topic The Lost Cities. It comes to the series of independent still lives and landscape details of Karlovy Vary region. The set of ten photos in size 40x60 will try point to the topic of changing a differences of abandoned settlements in the particular region. Theoretical part is also added to the photo series. In this part is possible to find information about the places where pictures were made and their history, also there are information about techniques , which were used in those photos and reflection of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. prace.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
Rubasova Vera - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Rubasova Vera - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Rubasova Vera - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce501,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.