Title: Služební poměr dle zákona o státní službě
Other Titles: Civil service employment according to the Law on civil servants
Authors: Rejšková, Aneta
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40580
Keywords: státní služba;státní zaměstnanec;služba;služební poměr;představený
Keywords in different language: civil service;state employee;servant;service relationship
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu služebního poměru dle zákona o státní službě, který si pro svoji specifičnost a odlišnost od standardní úpravy zaměstnaneckého poměru získal moji pozornost. Informace a poznatky k tématu jsem čerpala z různých zdrojů, vedle odborných publikací, jsem využila i zákony, judikaturu a metodické pokyny náměstka ministra vnitra. Diplomová práce je rozdělena do čtyř větších kapitol které se dále dělí a obsahují vždy podkapitoly na sebe navazující.
Abstract in different language: Diploma thesis discussed civil service, which is specific and different type of employees' situation, and for that all I found civil service very interesting. The aim of this thesis is to explain and describe civil service and all other informations connected to civil service. I used a lot of different sources for this thesis, especially literature, judicature and acts or laws. Diploma thesis is devided into four main chapters. Each main chapter has several parts, which are connected by meaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP NMgr. - A. Rejs_kova_.pdfPlný text práce5,91 MBAdobe PDFView/Open
Rejskova M - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce622,52 kBAdobe PDFView/Open
Rejskova M - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce742,16 kBAdobe PDFView/Open
Rejskova M - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce255,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.