Název: Specifika arteterapeutické práce v psychiatrické léčebně PL Bohnice, Praha
Další názvy: Specifics of work of art therapy in a psychiatric hospital Bohnice, Prague
Autoři: Kubušová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Komzáková, Martina
Oponent: Slavík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4059
Klíčová slova: arteterapie;arteterapeut;klient;arteterapeutický proces;psychiatrická léčebna
Klíčová slova v dalším jazyce: art therapy;art therapist;client;art therapy process;psychiatric hospital
Abstrakt: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické části a vlastního výzkumu. Předmětem mého výzkumu byla arteterapeutická tvorba klientů Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích. Cílem mé bakalářské práce bylo poznatky z teorie doložit na vlastním výzkumu, který probíhal v ateliéru arteterapie Bohnické léčebny. Během svého výzkumu jsem si vedla reflektivní bilance, které jsou součástí přílohy bakalářské práce. Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelors thesis is composed by two parts, the theoretical one and the own research. The subject of my research was production of art therapy clients in a psychiatric hospital Bohnice, Prague. The aim of my work was evidence the theory on my own research, which was going on in atelier of art therapy in Bohnice, Prague. During my research I kept the reflective evaluation, which are the component of my thesis. The work is divided into five chapters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kubusova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubusova Barbora - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubusova Barbora - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubusova Barbora - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce486,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4059

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.