Název: Mezioborové přesahy mezi výtvarnou výchovou a českým jazykem
Další názvy: Interdisciplinary overlaps between art and czech language
Autoři: Albrechtová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Komzáková, Martina
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4060
Klíčová slova: mezioborový přístup;výtvarná výchova;český jazyk;improvizace
Klíčová slova v dalším jazyce: interdisciplinary approach;art;czech language;improvisation
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popsání možností propojení výtvarné výchovy a českého jazyka, jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praxe. Popsala jsem, jakým způsobem k propojení nejčastěji dochází. Zdokumentovala jsem 8 vyučovacích jednotek, které byly realizovány v reálné školní praxi. Důraz jsem kladla na pojmenování silných a slabých stránek mezioborového přístupu, na vytyčení hlavních cílů využívání mezioborovosti a na odhalení nejfrekventovanějších témat, v nichž k prolínání výtvarné výchovy a českého jazyka dochází.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of my bachelor thesis is describe possibility of connection Art with Czech language, from all of the aspects ? theory and practical. I descibed the way which is the most common and used one. I documented eight teaching lessons that were realised in real school practise. I put emphasis on the name of the strengths and weaknesses of an interdisciplinary approach to identification of the main goals of the use of inter-and to detect the most frequent topics in which to blend art and Czech language occurs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mezioborove presahy mezi VV a CJ.pdfPlný text práce7,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Albrechtova Veronika - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Albrechtova Veronika - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Albrechtova Veronika - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4060

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.