Title: Ideomotorický trénink brankáře v házené
Other Titles: Ideomotorics training of goalkeeper in handball
Authors: Herajt, Filip
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40644
Keywords: ideomotorický trénink;házená;brankář;zákrok
Keywords in different language: ideomotorics training;handball;goalkeeper;action
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda ideomotorický trénink má vliv na výkon brankářů v házené. Do teoretické části jsem zařadil herní činnosti brankáře v házené, především mentální trénink, kde jsem se zaměřil na ideomotorický trénink. Ve výzkumu jsem zkoumal celkovou úspěšnost a také kvalitu provedení zákroku. Pomocí čtyř motorických testů jsem prováděl výzkum zaměřený na kvalitu provedení zákroku. Dále jsem využil jeden test k měření úspěšnosti. Jako testované osoby jsem si zvolil profesionálního hráče házené (testovaná osoba č. 1) a reprezentanta České republiky do 20let (testovaná osoba č. 2). Mezi pretestem a posttestem proběhla ideomotorická intervence dle vlastního návrhu. Na základě výsledků, které jsme získali během obou testovaní, jsem následně provedl vyhodnocení, které nám sděluje, že ideomotorický trénink má kladný vliv na kvalitu provedení zákroku a díky tomu i na úspěšnost brankáře v házené.
Abstract in different language: The goal of my bachelor's thesis was to find out if ideomotorical training affects the performance of handball goalkeeper. In the theoretical part of this thesis I focused on mental and especially ideomotorical training and its connection to the performance of a goalkeeper. The research considers the overall success rate and the quality of defensive moves. Four motorical tests were made to determine the quality of defensive moves and one test to measure the success rate. The research was made on two handball goalkeepers. Person #1 is professional goalkeeper and person #2 is Czech national team goalkeeper in league bellow 20 years old. The pretest was made without any ideomotorical activity and the posttest was made after ideomotorical activity of choice. The results of both tests have proved my theory that ideomotorical training has a positive affect on performance and quality of defensive moves. Due to this fact it improves the overall success of handball goalkeeper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Filip Herajt.pdfPlný text práce603,14 kBAdobe PDFView/Open
Herajt F. - VP.pdfPosudek vedoucího práce142,93 kBAdobe PDFView/Open
Herajt F. - OP.pdfPosudek oponenta práce166,95 kBAdobe PDFView/Open
Herajt F..pdfPrůběh obhajoby práce71,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.