Title: Konstrukce trakčního střídače
Other Titles: Traction Inverter Design
Authors: Krýsl, Pavel
Advisor: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Štěpánek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40653
Keywords: e-formule;napěťový střídač;tranzistor;návrh měniče;dimenzování součástek;měření;du/dt filtr;vstupní filtr
Keywords in different language: e-formula;voltage inverter;transistor;inverter design;component dimensioning;measurement;dv/dt filter;input filter
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na konstrukci napěťového střídače pro přední pohon elektrické formule Západočeské univerzity v Plzni, přičemž na měnič pro přední nápravu budou tyto střídače dva (pro motor každého kola jeden). V jednotlivých kapitolách je rozepsán návrh a výpočty pro jednotlivé části. Tyto části jsou spínací prvky, budicí obvody, měření proudu, měření napětí, měření teploty, vstupní a výstupní filtr měniče. Celý měnič je konstruován a jsou ověřeny jeho parametry.
Abstract in different language: This thesis focuses on design and construction of voltage inverter for front traction of electric formula car, built at University of West Bohemia in Pilsen. Front traction system consist of these two inverters for both electric motors wheels, where front axle contains two inverters (one per motor). Respective chapters describe the design and calculations for individual parts. These parts include power switches, gate drivers, current measurement, voltage measurement, temperature measurement, inverter input and output filters. The whole inverter is constructed and its parameters are verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Krysl.pdfPlný text práce6,8 MBAdobe PDFView/Open
082288_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce873,2 kBAdobe PDFView/Open
082288_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
082288_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce62,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.