Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtěpánek Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBenek, Josef
dc.contributor.refereeStreit Luboš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-27
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:39Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:31:39Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-18
dc.identifier82290
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40655
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce navazuje na bakalářskou práci "Využití magnetické levitace". Z předchozí práce jsou použity teoretické výpočty pro celkový návrh snižovacího pulzního měniče, který bude řídit elektromagnetickou levitaci. V této práci je popsána problematika, kterou takový návrh obnáší. To zahrnuje volbu vhodných výkonových polovodičových součástek a snímače polohy levitačního tělesa. Zahrnuje to i návrh chladičů pomocí zjednodušeného náhradního tepelného schéma (spolu i se simulací průběhu teploty) a kompletní návrh desky plošného spoje (návrh napájení desky, řídící a budící obvody, atd.). V závěru práce je sestaven celkový model pro elektromagnetickou levitaci, včetně stínícího krytu pro měnič. Model je tedy připraven k softwarovému programování a řízení elektromagnetické levitace.cs
dc.format75 s. (86 556 znaků), 6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektromagnetická levitacecs
dc.subjectlevitační cívkacs
dc.subjectvýkonové tranzistorycs
dc.subjectsnímače polohycs
dc.subjectpulzní měnič pro snižování napětícs
dc.subjectnávrh výkonového měničecs
dc.subjectnávrh chlazení výkonových součástekcs
dc.subjectsimulace náhradního tepelného schémacs
dc.subjectnávrh desky plošného spojecs
dc.subjectkonstrukce magnetické levitacecs
dc.titleNávrh pulzního měniče pro napájení elektromagnetické levitacecs
dc.title.alternativeElectromagnetic Levitation dc-dc Converter Designingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis follows up the bachelor's thesis "Use of magnetic levitation". From the previous work, the theoretical calculations were used for the overall design of a DC/DC step-down converter, which will control the electromagnetic levitation. This work describes the issues that such a proposal entails. This includes the selection of suitable power semiconductor component and position sensor of levitation body. It also includes the design of heat sinks using a simplified substitute thermal scheme (along with simulation of temperature curve) and a complete PCB design (board power supply design, control and excitation circuits, etc.). At the end of the work, a complete model for electromagnetic levitation is assembled, including a shielding cover for the converter. The model is therefore ready for software programming and electromagnetic levitation control.en
dc.subject.translatedelectromagnetic levitation (suspension)en
dc.subject.translatedlevitation coilen
dc.subject.translatedpower transistorsen
dc.subject.translatedposition sensorsen
dc.subject.translateddc/dc step-down (buck) converteren
dc.subject.translateddesign of power converteren
dc.subject.translateddesign of cooling system for power electronicsen
dc.subject.translatedsimulation of substitute heat schemeen
dc.subject.translateddesign of printed circuit board (pcb)en
dc.subject.translatedconstruction of magnetic levitationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benek - Navrh pulzniho menice pro napajeni elektromagneticke levitace.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
082290_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
082290_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
082290_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce65,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.