Title: Řízení pohonu s lineárním motorem
Other Titles: Control of drive with linear motor
Authors: Novotný, Jakub
Advisor: Glasberger Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Votava Martin, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40656
Keywords: lineární motor;lsm;lpmsm;matematický model;simulace;real-time řízení;synchronní stroj s permanentními magnety;simulační studie;vektorové řízení;foc;matlatb;simulink;plecs
Keywords in different language: linear motor;lsm;lpmsm;mathematical model;simulation;real-time control;synchronous machine with permanent magnets;simulation study;vector control;foc;matlab;simulink;plecs
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení simulační studie pohonu s lineárním motorem. Tato práce vychází ze studie pro praktickou realizaci pohonu, který bude nasazen ve výukovém simulátoru V práci je teoretický rozbor lineárních motorů jejich principy, vlastnosti, typy a postup při sestavení matematického modelu. Práce se zabývá spojitou simulací vektorového řízení a simulací mikroprocesorového řízení. Výsledky simulací jsou analyzovány a zkoumány.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the solution of a simulation study of a linear motor drive. This work is based on a study for the practical implementation of the drive, which will be used in a training simulator. The work is a theoretical analysis of linear motors, their principles, properties, types and procedure for building a mathematical model. The work deals with continuous simulation of vector control and simulation of microprocessor control. The results of the simulations are analyzed and investigated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_novotny.pdfPlný text práce15,68 MBAdobe PDFView/Open
082291_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce879,25 kBAdobe PDFView/Open
082291_oponent.pdfPosudek oponenta práce827,35 kBAdobe PDFView/Open
082291_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.