Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPechánek Roman, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSkalický, Martin
dc.contributor.refereeVeg Lukáš, Ing.
dc.date.accepted2020-7-28
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:40Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:31:40Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-15
dc.identifier82292
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40657
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na vytvoření tepelného modelu synchronního stoje s permanentními magnety a na jeho následnou realizaci v podobě softwaru v programovém prostředí MATLAB. Zavedením submodelů byl vytvořen univerzální model, respektující různá uložení permanentních magnetů, který pro řešení využívá analytické metody náhradních tepelných sítí. Získané výsledky submodelů a stejně tak i výsledky kompletního modelu jsou porovnávány s odpovídajícími modely řešenými metodou konečných prvků v softwaru ANSYS.cs
dc.format68 s.,11 s. Příloh (95111 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsynchronní strojcs
dc.subjectpermanentní magnetycs
dc.subjecttepelný modelcs
dc.subjectmetoda náhradní tepelné sítěcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectrůzná uložení pmcs
dc.subjectmatlabcs
dc.subjectsoftwarecs
dc.titleSoftware pro výpočet oteplení synchronních strojů s PMcs
dc.title.alternativeThermal calculation software of PM synchronous machinesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis is focused on creation of thermal model of permanent magnet synchronous motor and it's implementation as software in computing environment MATLAB. Due to introduction of submodels, universal model was created, which includes variety of permanent magnet topologies. Model is created by analytic method of equivalent thermal network. Results obtained from submodels as well as from complete model are verified with results of corresponding model based on finite element method created in software ANSYS.en
dc.subject.translatedsynchronous machineen
dc.subject.translatedpermanent magnetsen
dc.subject.translatedthermal modelingen
dc.subject.translatedequivalent thermal network methoden
dc.subject.translatedfinite element methoden
dc.subject.translatedvarious topologies of pmen
dc.subject.translatedmatlaben
dc.subject.translatedsoftwareen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Software pro vypocet otepleni synchronnich stroju s PM.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
082292_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce962,47 kBAdobe PDFView/Open
082292_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce13,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.