Title: Úloha západočeských a jihočeských hradů v období třicetileté války
Other Titles: The Role of South and West Bohemian Castles in the Thirty Years' War
Authors: Man, Michal
Advisor: Hložek Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40700
Keywords: hrad;raný novověk;fortifikace;třicetiletá válka
Keywords in different language: castle;early modern period;fortification;thirty years' war
Abstract: Práce se zabývá výzkumem hradů západních a jižních Čech, které se zapojily do třicetileté války. Práce představuje historii objektů se zaměřením na jejich vojenské využití ve sledovaném období a snaží se na pozadí archeologie a stavebně-historických průzkumů přiblížit raně novověkou podobu hradů se zřetelem na jejich fortifikační úroveň. Práce současně řeší, jak se do podoby hradů promítly vojenské události třicetileté války.
Abstract in different language: This thesis deals with exploration of castles involved in the Thirty Years' War located in Western and Southern Bohemia. It introduces history of each object, focusing on their military utilization in the specified time era. It also tries to describe the look of these castles in early modern times, focusing on their level of fortification with the help of archeology and research in immobile cultural monuments. The thesis deals with the impact of military actions on the looks of the castles during the Thirty Years' War as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Man 2020.pdfPlný text práce22,12 MBAdobe PDFView/Open
Man prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce391,01 kBAdobe PDFView/Open
Man posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce638,43 kBAdobe PDFView/Open
Man posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce754,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.