Title: Dimenze zahraniční politiky v programech irských politických stran
Other Titles: Dimension of foreign policy in programs of Irish political parties
Authors: Bárová, Denisa
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40713
Keywords: zahraniční politika;irsko;volební programy;fianna fáil;fine gael;sinn féin;labour party;green party;evropská unie;severní irsko;brexit;environmentalismus
Keywords in different language: foreign policy;republic of ireland;election programs;fianna fáil;fine gael;sinn féin;labour party;green party;european union;northern ireland;brexit;environmentalism
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o dimenzi zahraniční politiky v programech irských politických stran. Pro výzkum jsem si vybrala tradiční irské politické strany jako jsou: Fianna Fáil, Fine Gael, Labour Party, Sinn Féin a Green Party. Zdroje výzkumu jsou založeny na volebních programech těchto stran z roků 2011, 2014, 2016 a 2019. Kapitoly práce jsou rozděleny podle témat zahraniční politiky, která jsou Evropská unie, Brexit, vztahy se Severním Irskem a globální environmentální otázky. Následně jsou porovnávány jednotlivé názory stran. Výsledky této komparace ukazují hlavní rozdíly v pohledech irských politických stran na zahraniční politiku státu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with dimension of foreign policy in programs of Irish political parties. For my research I chose main political parties like Fianna Fáil, Fine Gael, Labour Party, Sinn Féin and Green Party and their manifestos for Irish general elections from years 2011 and 2016 and for elections to European Parliament from years 2014 and 2019. The chapters are divided according to individual foreign policy topics which the parties discuss in their programs. These four themes are economics of European Union, Brexit, relations with Northern Ireland and global environmental issues. Then it is described what opinions parties have about these topics and then they are compared. That is how we can find out how the opinions are changing over the years and what are the differences of viewpoint between the parties. These results of comparison show the main interests of Republic of Ireland´s foreign policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Denisa Barova.pdfPlný text práce903,72 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_BAS_VED_Barova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Barova-bp-opo-t.pdfPosudek oponenta práce700,41 kBAdobe PDFView/Open
Barova.pdfPrůběh obhajoby práce353,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.