Title: Vývoj vztahů mezi Spojenými státy americkými a evropskými spojenci v NATO za administrativy Donalda Trumpa
Other Titles: The relations development between the United States of America and European allies in NATO under the Donald Trump's administration
Authors: Cajthamlová, Vladimíra
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40714
Keywords: nato;donald trump;spojené státy americké;velká británie;francie;německo;turecko
Keywords in different language: nato;donald trump;united states of america;great britain;france;germany;turkey
Abstract: Tato bakalářská práce je analýzou vývoje vzájemných vztahů mezi vybranými členy NATO za administrativy Donalda Trumpa v rozmezí let 2017-2019. Cílem této studie je vylíčit čtenáři, jaký vliv má americký prezident ve svém úřadu na vývoj vztahů v rámci tak důležité bezpečnostní organizace, jakou je právě NATO. Případové studie čtyř vybraných evropských spojenců poukazují na to, jak se za Trumpovy administrativy proměnily vzájemné vztahy, které byly mezi členy ukotveny po 70 let existence NATO.
Abstract in different language: This bachelor thesis is an analysis of the development of mutual relations between selected NATO allies under the administration of the current American President Donald Trump in the 2017-2019 period. The aim of this study is to demonstrate the influence and strenght which the American President has at his disposal in his office on the development of relations in such an important security organization as the NATO is. The case studies of four key European allies demonstrate how much Donald Trump's administration changed the mutual relations, which had been established and solidified between the allies over 70 years of NATO existence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cajthamlova - bakalarska prace.pdfPlný text práce763,32 kBAdobe PDFView/Open
Cajthamlova_opo_BP.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV_VED_Cajthamlova.pdfPosudek vedoucího práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Cajthamlova.pdfPrůběh obhajoby práce297,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.