Title: Sport, nebo lidská práva? Politická a veřejná diskuze o financování neziskových organizací v České republice
Other Titles: Sport or human rights? Political and public discussion about financing of non-profit organizations in the Czech republic
Authors: Nesvedová, Michaela
Advisor: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Referee: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40723
Keywords: neziskový sektor;nezisková organizace;financování;nestátní nezisková organizace;nno;veřejný rozpočet;občanská společnost;fundraising;diskuze
Keywords in different language: non-profit sector;non-profit organization;financing;non-governmental organization;ngo;public budget;civil society;fundraising;discussion
Abstract: Bakalářská práce se zabývá financováním neziskových organizací v České republice a politickou a veřejnou diskuzi, kterou toto financování vyvolává. V dané problematice jsem představila základní klasifikace neziskových organizací a modely jejich financování. Analyzovala jsem vyjádření jednotlivých českých politických představitelů, kteří jsou pro a proti financování neziskových organizací z veřejných rozpočtů. Poslední část práce tvoří rozbor financování neziskové organizace INEX - sdružení dobrovolných aktivit a jejího projektu Fotbal pro rozvoj.
Abstract in different language: My bachelor thesis analyzes the political and public discussion about financing of non-profit organizations in the Czech Republic. The first part is about non-profit organizations and its importance in a civil society. I am focusing on models of financing of non-profit organizations. I analyzed many arguments of Czech politicians who support or do not support financing of non-profit organizations from public budgets. The last part of this thesis is about financing of non-profit organization INEX - association of voluntary activities and its project Football for development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - M. Nesvedova.pdfPlný text práce620,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_VED_Nesvedova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV_OPO_Nesvedova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Nesvedova.pdfPrůběh obhajoby práce286,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.