Title: Zámořská území Spojených států amerických
Other Titles: Overseas territories of the United States of America
Authors: Nguyen, Ngoc Son
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40724
Keywords: zámořská území;spojené státy americké;portoriko;guam;severní mariany;americké panenské ostrovy;americká samoa;teritorium;stát;občanství
Keywords in different language: overseas territories;united states of america;puerto rico;guam;northern mariana islands;virgin islands of the united states;american samoa;territory;state;citizenship
Abstract: Bakalářská práce Zámořská území Spojených států amerických pojednává o 5 obydlených zámořských teritoriích pod jurisdikcí Spojených států. Jedná se konkrétně o Portoriko, Guam, Severní Mariany, Americké Panenské ostrovy a Americkou Samou. V úvodu práce je vysvětleno právní postavení teritorií rozdíl mezi teritoriem a státem Spojených států. Následně je v práci popsán historický vývoj jednotlivých teritorií pod vlivem Spojených států a jejich současné postavení. Na teritoria uplatňují části americké Ústavy, ale každý z nich má vůči Spojeným státům odlišný vztah. V teritoriích se nejvíce diskutuje o jejich budoucím statusu, postavení obyvatel a způsobu uplatňování jednotlivých zákonů. V práci je využita metoda komparativní analýzy ke zkoumání odlišných a shodných znaků mezi teritorii. Hlavními parametry pro komparaci jsou ekonomika, vláda, demografie a vztah ke Spojeným státům americkým. V závěru práce jsou získané poznatky interpretovány a porovnávány.
Abstract in different language: The bachelor thesis Overseas Territories of the United States deals with 5 inhabited overseas territories under the jurisdiction of the United States. These territories are Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands, Virgin Islands of the United States and American Samoa. The beginning explains the legal status of territories, the difference between the territory and the state of the United States. In the following part, the work describes the historical background of individual territories under the influence of the United States and their current status. Although parts of the US Constitution are applied in these territories, each of them has a different relationship to the United States. The most discussed topic in the territories is their future status, the status of the population and the way of applying individual laws. The work uses the method of comparative analysis to examine the different and similar features between territories. The main parameters for comparison are the economy, government, demography and the relationship with the United States. At the end of the work, the acquired information about territories is introduced and compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zamorska uzemi USA - BP.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV-TER_VED_Nguyen.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Nguyen-bp-mvts-opo-t.pdfPosudek oponenta práce698,44 kBAdobe PDFView/Open
Nguyen.pdfPrůběh obhajoby práce216,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.